Ympäristösuojelulain mukainen päätös

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 2.10.2019 antamallaan päätöksellä nro 392/2019 hyväksynyt koetoimintaa koskevan ilmoituksen.

Ilmoituksen tekijä

GoBioFarm Oy

Asia

Lannan kuivajakeen hygienisointia ja biomassojen pyrolyysikäsittelyä koskeva koetoiminta, Janakkala

Sijainti

Alastalon tilalla kiinteistöllä 165-401-1-35

Päätös on nähtävillä valitusaikana 2.10.–1.11.2019 Janakkalan kunnanvirastossa (Juttilantie 1). Päätös on lisäksi luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu

Avin kuulutus GoBioFarm Oy