Ympäristönsuojelulain mukainen päätös meluilmoituksesta

Janakkalan kunnan vs. ympäristöpäällikkö on 7.9.2021 tehnyt päätöksen ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisesta YIT Suomi Oy:n tekemästä ilmoituksesta, joka koskee melua ja tärinää aiheuttavaa tilapäistä toimintaa Turengin koulu- ja monitoimikeskuksen työmaalla osoitteessa Koulutie 2, Turenki.

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 7.9.2021 – 17.10.2021 Janakkalan kunnan verkkosivuilla ja ilmoitustaululla. Päätöksestä tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

Päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella hallintovalituksella. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Hallintovalitus tehdään Vaasan hallinto-oikeudelle. Hakemusasiakirjat ovat saatavilla Janakkalan kunnan kirjaamosta.

Viranhaltijapäätös

 

Janakkalassa 7.9.2021

 

Martti Kujansuu

vs. ympäristöpäällikkö

puh. (03) 680 1295