Ympäristönsuojelulain mukainen päätös meluilmoituksesta

Janakkalan kunnan vs. ympäristöpäällikkö on 30.12.2021 tehnyt päätöksen ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisesta, Janakkalan Osuuspankin 30.11.2021 jättämästä ilmoituksesta, joka koskee kiinteistön purkutöitä ja murskausta 3.1. – 15.3.2022 osoitteessa Harvialantie 7 A, 14200, Turenki.

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 30.12.2021 – 6.2.2022 Janakkalan kunnan verkkosivuilla ja ilmoitustaululla. Päätöksestä tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

Päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella hallintovalituksella. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Hallintovalitus tehdään Vaasan hallinto-oikeudelle. Hakemusasiakirjat ovat saatavilla Janakkalan kunnan kirjaamosta.

Janakkalassa 30.12.2021

Martti Kujansuu
vs. ympäristöpäällikkö
puh. (03) 680 1295