Ympäristönsuojelulain mukainen päätös meluilmoituksesta

Janakkalan kunnan vs. ympäristöpäällikkö on 17.11.2021 tehnyt päätöksen ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisesta, Lounea Palvelut Oy:n 18.10.2021 tekemästä, ilmoituksesta, joka koskee yrityksen kaapelointitöitä 18.10. – 31.12.2021 Kauriinmaantiellä ja Kauriinmaalla.

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 17.11.2021 – 27.12.2021 Janakkalan kunnan verkkosivuilla ja ilmoitustaululla. Päätöksestä tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

Päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella hallintovalituksella. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Hallintovalitus tehdään Vaasan hallinto-oikeudelle. Hakemusasiakirjat ovat saatavilla Janakkalan kunnan kirjaamosta.

Janakkalassa 17.11.2021

Martti Kujansuu
vs. ympäristöpäällikkö
puh. (03) 680 1295