Ympäristönsuojelulain 115a§ mukainen päätös Wanantaan kartanon fasaani kasvattamosta

KUULUTUS PÄÄTÖKSEN ANTAMISESTA

Janakkalan kunnan ympäristöpäällikkö on tehnyt 25.3.2020 ympäristönsuojelulain 115a§ mukaisen päätöksen Wanantaan kartanon fasaani kasvattamosta.

Päätös annetaan 27.3.2020. Kuulutus on nähtävänä muutoksenhakuaikana 26.3.2020 – 5.5.2020 yleisessä tietoverkossa Janakkalan kunnan nettisivuilla ja virallisella ilmoitustaululla ja päätöksen hakemusasiakirjat ovat nähtävinä ympäristöpalveluissa ajanvarauksella (os. Juttilantie 1, Turenki).

Päätöksestä saa tarvittaessa otteen kirjaamosta, kirjaamo@janakkala.fi. Päätöksen otteeseen liitetään valitusosoitus.

 

Ympäristöpalvelut:

kunnan vaihde p. (03) 68 011

ympäristöpäällikkö Heikki Tamminen p. (03) 680 1292