Vuokrasopimuksen hyväksyminen

Maankäyttöinsinööri on päätöksellään hyväksynyt seuraavantontinvuokrasopimuksen…..