Vesilain mukainen lupahakemus: Sähkökaapeleiden asentaminen Räikälänjoen ja Hiidenjoen alitse

Sähkökaapeleiden asentamiseen liittyvästä kuulutuksesta voit lukea  täältä.