Venelaiturin rakentaminen Hiidenjoella sekä valmistelulupa, Janakkala

Venelaiturin rakentamisesta Hiidenjoella voit lukea lisää osoitteesta:   www.avi.fi/lupatietopalvelu