Vapautus saunarakennuksen liittymisvelvoitteesta vesihuoltolaitoksen vesijohto- ja jätevesiverkostoihin, RN:o 165-431-0001-1832 VUOKKORINNE, Kalliokuja 1

Janakkalan kunnan vs. ympäristöpäällikkö on 2.11.2021 tehnyt päätöksen vapautuksen myöntämisestä vesihuoltolaitoksen vesijohto- ja jätevesiverkostoihin liittämisestä. Toistaiseksi voimassa oleva vapautus koskee saunarakennusta kiinteistöllä RN:o 165-431-0001-1832, osoitteessa Kalliokuja 1.

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 2.11.2021 – 10.12.2021 Janakkalan kunnan verkkosivuilla ja ilmoitustaululla. Päätöksestä tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

Päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella hallintovalituksella. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Hallintovalitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle. Hakemusasiakirjat ovat saatavilla Janakkalan kunnan kirjaamosta.

Janakkalassa 2.11.2021

Martti Kujansuu
vs. ympäristöpäällikkö
puh. (03) 680 1295