Vaasan hallinto-oikeuden päätös ympäristölupa Piilonsuon alueella kiinteistöillä Uusi-Juhola ja Piilonsuo

Janakkalan kunnan lupajaosto on myöntänyt Humuspehtoori Oy:lle ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan betoni- ja asfalttijätteen vastaanottamiseen, varastointiin ja käsittelyyn sekä hyödyntämiseen kenttien ja teiden rakenteissa Piilonsuon alueella kiinteistöillä Uusi-Juhola 165-431-1-1033 ja Piilonsuo 165-431-1-1496.

Päätöskuulutus on saatavilla Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla 3.8. – 9.9.2022 osoitteessa: https://oikeus.fi/material/collections/20220803113432/HlOroY32B/VHaO-paatos_nro_835-2022_tiedoksi_julkinen_kuulutus__3.8.2022.pdf