Turengin Taimistotien jatkeen asemakaavan muutoksen hyväksyminen

Janakkalan kunnan valtuusto on kokouksessaan 11.11.2019 hyväksynyt Turengin Taimistotien jatkeen asemakaavan muutoksen.

Asemakaavan muutos koskee kortteleita 3-5 ja 508-515, pysäköinti-, liikenne-, rautatie- ja katualueita sekä puisto-, leikkikenttä- ja vesialueita.

Asemakaavan muutoksella muodostuu korttelit 3, 5, 508, 510, 511 ja 514, pysäköinti-, rautatie- ja katualueita sekä lähivirkistys-, vesi- ja erityisalueita.

Hyväksymistä koskeva päätös kuulutetaan MRL 200 §:n mukaisesti ja asetetaan yleisesti nähtäville 18.11.2019 kunnan viralliselle ilmoitustaululle, os. Juttilantie 1, 14200 Turenki. Asemakaava ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä suunnitteluavustaja Kaisu Lehtisellä.

Muutosta valtuuston päätökseen on haettava viimeistään 18.12.2019.

Kunnanhallitus