Turengin Kauriinmaan eteläosan asemakaavan hyväksyminen

Janakkalan kunnan valtuusto on kokouksessaan 12.6.2017 § 58 hyväksynyt Turengin Kauriinmaan eteläosan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen.

Hyväksymistä koskeva päätös oli kuulutettu MRA 93 §:n mukaisesti ja asetettu yleisesti nähtäville 29.6.2017 kunnan viralliselle ilmoitustaululle, os. Juttilantie 1, Turenki. Muutosta valtuuston päätökseen oli haettava viimeistään 28.7.2017.

Päätöksestä ei ole valitettu, joten asemakaava on saanut lainvoiman.

Kunnanhallitus