Turengin Hakamäen urheilupuiston asemakaava ja asemakaavan muutos

Asemakaavaluonnoksen sekä kaavaselostuksen nähtävänäolo 18.6.–14.8.2020. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 62 §).

Alue sijaitsee Turengin keskustan kaakkoispuolella, Hausjärventien ja Kiipulantien välissä. Etäisyys keskustaan on noin 1,5 km. Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on noin 20 ha. Suunnittelualue sijoittuu Konttilan – Kiipulan virkistysalueena toimivan harjujakson Turengin puoleiseen pohjoispäähän.

Aineistot ovat kunnan virallisella ilmoitustaululla, os. Juttilantie 1, 14200 Turenki sekä Janakkalan pääkirjastossa, os. Koulutie 2, 14200 Turenki. Kirjalliset mielipiteet toimitetaan nähtävänä oloaikana tekniikka ja ympäristö toimialan maankäytölle osoitteella Juttilantie 1, 14200 Turenki tai sähköpostilla: kirjaamo@janakkala.fi.

Lisätietoja: maankäyttöpäällikkö Piia Tuokko, puh. (03) 680 1990, sähköposti: piia.tuokko@janakkala.fi.

Jaa sivu