Turengin asemakaavan muutos, Taimistotie

Asemakaavaehdotus on nähtävänä 27.6.-1.8.2019 (MRL 65 § ja MRA 27 §).

Asemakaavan muutos koskee kortteleita 3‒5 ja 508‒515, pysäköinti-, liikenne-, rautatie- ja katualueita sekä puisto-, leikkikenttä- ja vesialueita.

Asemakaavan muutoksella muodostuu korttelit 3, 5, 508, 510, 511 ja 514, pysäköinti-, rautatie- ja katualueita sekä lähivirkistys-, vesi- ja erityisalueita.

Muistutuksensa ehdotuksesta voivat esittää kunnan jäsenet sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin ratkaisulla on vaikutusta. Mahdolliset muistutukset toimitetaan nähtävänä olon aikana kirjallisena Janakkalan kunnanhallitukselle osoitteeseen Juttilantie 1, 14200 Turenki.

Aineisto on nähtävänä myös Janakkalan pääkirjastossa, os. Koulutie 2 A, Turenki.

Lisätietoja antaa tarvittaessa maankäyttöpäällikkö Piia Tuokko, puh. (03) 6801 990.

Sähköposti: piia.tuokko@janakkala.fi.

Kunnanhallitus