Turengin asemakaavan muutos, Mesku

Asemakaavaluonnoksen  nähtävänäolo 31.8.-29.9.2017 (Maankäyttö- ja rakennuslaki 62 § ja 63 §).

Asemakaavan muutos koskee korttelin 14 tontteja 3 (AL-3) ja 5 (AL), autopaikkojen korttelialuetta (LPA-1), yleistä pysäköintialuetta (LP-1) sekä tori- ja katualueita.

Asemakaavan muutoksella muodostuu asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueen (AL) 14 tontit 3 ja 5.

Aineistot ovat kunnan virallisella ilmoitustaululla, kunnanviraston pääaulassa, os. Juttilantie 1, 14200 Turenki. Kirjalliset mielipiteet toimitetaan nähtävänäoloaikana tekniikka ja ympäristö toimialan maankäytölle osoitteella Janakkalan kunta, Tekniikka ja ympäristö, Maankäyttö, Juttilantie 1, 14200 Turenki.

Lisätietoja antaa kaavasuunnittelija Piia Tuokko, puh. (03) 680 1990. Sähköposti: piia.tuokko@janakkala.fi.