Turengin asemakaavan muutos, Haka

Asemakaavaehdotus on nähtävänä 8.10.-7.11.2020 (MRL 65 § ja MRA 27 §).

Asemakaavan muutos koskee puistoa (P) sekä maa- ja metsätalousaluetta (M).

Asemakaavan muutoksella muodostuu osa korttelia 505 sekä maa- ja metsätalousaluetta (M).

 Muistutuksensa ehdotuksesta voivat esittää kunnan jäsenet sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin ratkaisulla on vaikutusta. Mahdolliset muistutukset toimitetaan nähtävänä olon aikana kirjallisena Janakkalan kunnanhallitukselle osoitteeseen Juttilantie 1, 14200 Turenki tai kirjaamo@janakkala.fi.

Aineisto on kunnan virallisella ilmoitustaululla, kunnanviraston pääaulassa, os. Juttilantie 1, 14200 Turenki.

Lisätietoja antaa tarvittaessa maankäyttöpäällikkö Piia Tuokko, puh. (03) 6801 990. Sähköposti: piia.tuokko@janakkala.fi.

Kunnanhallitus