Turengin asemakaavaluonnoksen nähtävillä olo, Turengin tiet

Suunnittelualue sijaitsee Turengissa Harvialantien/Hausjärventien (Mt 290), Turengintien/Lammintien (Mt 292) sekä Kiipulantien (Mt 13837) alueilla. Suunnittelualue sisältää noin 11 km maanteiden tiealueita ja alueen kokonaispinta-ala on noin 39,6 ha. Alue sisältää tieosuudet, jotka ovat voimassa olevassa asemakaavassa osoitettu liikennealueena tai yleisen tien alueena sekä osuudet, joilla ei ole aiempaa asemakaavaa.

Asemakaava koskee osaa tilasta 165-411-1-33 sekä osia yleisten teiden alueista 165-895-2-5 ja 165-895-2-18.

Asemakaavan muutos koskee suojaviheraluetta, katualuetta, liikennealueita ja yleisen tien alueita.

Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostuu suojaviheraluetta ja katualueita.

Asemakaavan valmisteluvaiheen aineistot (kaavaluonnos ja -selostus) ovat nähtävänä MRL 62 ja MRL 63 §:ien tarkoituksessa ajalla 19.11.-19.12.2020.

Aineistot ovat kunnan virallisella ilmoitustaululla, os. Juttilantie 1, 14200 Turenki. Kirjalliset mielipiteet toimitetaan nähtävillä oloaikana tekniikka ja ympäristö toimialan maankäytölle osoitteella Juttilantie 1, 14200 Turenki tai sähköpostilla kirjaa-mo@janakkala.fi.

Lisätietoja antaa maankäyttöpäällikkö Piia Tuokko, puh. (03) 680 1990,
sähköposti: piia.tuokko@janakkala.fi.