Turengin asemakaavaluonnoksen nähtävillä olo, Seppälä

Asemakaavaluonnoksen ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtävänäolo 19.11.-19.12.2020 (Maankäyttö- ja rakennuslaki 62 § ja 63 §).

Kaavamuutosalue sisältää kaksi rivitalokohdetta Turengin Seppälän alueella. Rivitalot sijaitsevat osoitteissa Kuminatie 8 ja Yrttitie 1-3. Muutosalue käsittää lisäksi molemmissa kohteissa hieman kunnan omistamaa puistoaluetta. Kaavamuutosalueen pinta-ala on n. 1,4 ha.

Asemakaavan muutos koskee osaa kortteleista 313, 314 ja 319 sekä puisto- ja katualuetta.
Asemakaavan muutoksella muodostuu osa kortteleista 313, 314 ja 319 sekä viheraluetta ja kevyen liikenteen väylä.

Asemakaavan valmisteluvaiheen aineistot (kaavaluonnos ja OAS) ovat nähtävänä MRL 62 ja MRL 63 §:ien tarkoituksessa ajalla 19.11.-19.12.2020.

Aineistot ovat kunnan virallisella ilmoitustaululla, os. Juttilantie 1, 14200 Turenki. Kirjalliset mielipiteet toimitetaan nähtävillä oloaikana tekniikka ja ympäristö toimialan maankäytölle osoitteella Juttilantie 1, 14200 Turenki tai sähköpostilla kirjaamo@janakkala.fi.

Lisätietoja antaa maankäyttöpäällikkö Piia Tuokko, puh. (03) 680 1990,
sähköposti: piia.tuokko@janakkala.fi.