Tienpitoviranomaisen siirtämä ajoneuvo Janakkalan kunnan alueelta

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain nojalla siirtänyt kunnan alueella ajoneuvon, jonka omistajatietoja ei ole riittävästi pystytty selvittämään, kuulutus.