Tervakosken terveysaseman asemakaavan hyväksyminen

Janakkalan kunnan valtuusto on kokouksessaan 10.6.2019 hyväksynyt Tervakosken terveysaseman asemakaavan muutoksen.

Asemakaavan muutos koskee osaa korttelista 308, puisto- ja katualueita sekä yleisen tien aluetta.

Asemakaavan muutoksella muodostuu osa korttelista 308 sekä puisto- ja katualueita.

Hyväksymistä koskeva päätös kuulutetaan MRL 200 §:n mukaisesti ja asetetaan yleisesti nähtäville 25.6.2019 kunnan viralliselle ilmoitustaululle, os. Juttilantie 1, 14200 Turenki. Asemakaava ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä suunnitteluavustaja Kaisu Lehtisellä.

Muutosta valtuuston päätökseen on haettava viimeistään 25.7.2019.

Kunnanhallitus