Tervakosken asemakaavan muutos, Vähikkäläntie

Asemakaavaehdotus on nähtävänä 3.6.–3.7.2021 (MRL 65 § ja MRA 27 §).

Asemakaavan muutos koskee virkistys-, maatalous-, venevalkama-, katu-, pysäköinti- ja yleisen tien alueita.
Asemakaavan muutoksella muodostuu virkistys-, palstaviljely-, venevalkama-, pelto- ja katualueita.

Muistutuksensa ehdotuksesta voivat esittää kunnan jäsenet sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin ratkaisulla on vaikutusta. Mahdolliset muistutukset toimitetaan nähtävänä olon aikana kirjallisena Janakkalan kunnanhallitukselle osoitteeseen Juttilantie 1, 14200 Turenki tai kirjaamo@janakkala.fi.

Aineisto on kunnan virallisella ilmoitustaululla, kunnanviraston pääaulassa, os. Juttilantie 1, 14200 Turenki sekä Tervakosken kirjastossa, os. Kivimiehentie 2, 12400 Tervakoski.

Lisätietoja antaa tarvittaessa maankäyttöpäällikkö Piia Tuokko, puh. (03) 6801 990. Sähköposti: piia.tuokko@janakkala.fi.

Kunnanhallitus