Tervakosken asemakaavamuutoksen hyväksyminen, Vähikkäläntie

Janakkalan kunnan valtuusto on kokouksessaan 15.11.2021 § 158 hyväksynyt Vähikkäläntien asemakaavan muutoksen.

Asemakaavan muutos koskee virkistys-, maatalous-, venevalkama-, katu-, pysäköinti- ja yleisen tien alueita.

Asemakaavan muutoksella muodostuu virkistys-, palstaviljely-, venevalkama-, pelto- ja katualueita.

Hyväksymistä koskeva päätös kuulutetaan MRL 200 §:n mukaisesti ja asetetaan yleisesti nähtäville 25.11.2021 kunnan viralliselle ilmoitustaululle, os. Juttilantie 1, 14200 Turenki.

Muutosta valtuuston päätökseen on haettava viimeistään 27.12.2021.

Kunnanhallitus