Tervakosken asemakaavaluonnoksen nähtävillä olo, Vanhakylä

Asemakaavaluonnoksen, osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) ja kaavaselostuksen nähtävänäolo 30.6.-12.8.2022 (Maankäyttö- ja rakennuslaki 62 § ja 63 §). 

Kaavamuutosalue sijaitsee Tervakoski Oy:n paperitehtaan länsi- ja eteläpuolella. Suunnittelualueen pinta-ala on n. 17 ha.

Asemakaavan muutos koskee asuinkerrostalojen-, asuinpientalojen-, asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueita, kulttuuritoimintaa palvelevien rakennusten-, sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten- ja julkisten lähipalveluiden korttelialueita, autopaikkojen korttelialueita, leikkikenttää, virkistysalueita sekä katualueita.

Asemakaavan muutoksella muodostuu asuinkerrostalojen-, asuinpientalojen-, asuin-, liike- ja toimistorakennusten-, palvelurakennusten- ja autopaikkojen korttelialueita sekä virkistys-, vesi- ja katualueita.

Asemakaavan valmisteluvaiheen aineistot (kaavaluonnos ja -selostus) ovat nähtävänä MRL 62 ja MRL 63 §:ien tarkoituksessa ajalla 30.6.-12.8.2022.

Aineistot ovat kunnan virallisella ilmoitustaululla, os. Juttilantie 1, 14200 Turenki sekä Tervakosken kirjastossa, os. Kivimiehentie 1, 12400 Tervakoski. Kirjalliset mielipiteet toimitetaan nähtävillä oloaikana teknisen toimen maankäytölle osoitteella Juttilantie 1, 14200 Turenki tai sähköpostilla kirjaamo@janakkala.fi.

Lisätietoja antaa maankäyttöpäällikkö Piia Tuokko, puh. (03) 680 1990, sähköposti: piia.tuokko@janakkala.fi.