Tervakosken asemakaavaluonnoksen nähtävillä olo, Kettukallio

Asemakaavaluonnoksen, osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) ja kaavaselostuksen nähtävänäolo 30.6.-12.8.2022 (Maankäyttö- ja rakennuslaki 62 § ja 63 §). 

Kaavamuutosalue sijaitsee Tervajoentien länsipuolella, Kettukalliontien molemmin puolin. Suunnittelualueen pinta-ala on n. 6 ha.

Asemakaavan muutos koskee asuinkerrostalojen korttelialueita 50-53, asuinkerrostalojen ja julkisten lähipalveluiden korttelialuetta 119 ja lähivirkistysaluetta.

Asemakaavan muutoksella muodostuu korttelit 50 ja 119 (A, AK, AP, YL), lähivirkistysaluetta (VL), yleinen pysäköintialue (LP) sekä katualuetta.

Asemakaavan valmisteluvaiheen aineistot (kaavaluonnos ja -selostus) ovat nähtävänä MRL 62 ja MRL 63 §:ien tarkoituksessa ajalla 30.6.-12.8.2022.

Aineistot ovat kunnan virallisella ilmoitustaululla, os. Juttilantie 1, 14200 Turenki sekä Tervakosken kirjastossa, os. Kivimiehentie 1, 12400 Tervakoski. Kirjalliset mielipiteet toimitetaan nähtävillä oloaikana teknisen toimen maankäytölle osoitteella Juttilantie 1, 14200 Turenki tai sähköpostilla kirjaamo@janakkala.fi.

Lisätietoja antaa maankäyttöpäällikkö Piia Tuokko, puh. (03) 680 1990, sähköposti: piia.tuokko@janakkala.fi.