Tekninen ltk 23.2.2021: Kadunpitopäätös vuonna 2020 valmistuneiden katujen osalta

MRL 86 § Kadunpitovelvollisuuden alkaminen ja kadunpitopäätös

Kadunpitovelvollisuus alkaa, kun asemakaavan mukaisen toteutuneen maankäytön liikennetarve sitä edellyttää eikä kadun rakentamisesta kunnalle aiheutuvia kustannuksia ole pidettävä kohtuuttomina kadun rakentamisella tyydytettävään liikennetarpeeseen verrattuna.

Kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetussa laissa tarkoitetut velvollisuudet alkavat, kun katu tai kadun osa tyydyttää asemakaavan mukaisen toteutuneen maankäytön tarpeen ja sitä koskeva kunnan päätös (kadunpitopäätös) on tehty. Samasta ajankohdasta katsotaan katu luovutetuksi yleiseen käyttöön.

MRL 87 § Kadunpitopäätöksestä ilmoittaminen

Kadunpitopäätöksestä ja siihen perustuvasta kunnossapitovelvollisuuden alkamisesta on ilmoitettava kadun tai sen osan varrella sijaitsevien kiinteistöjen omistajille tai haltijoille siten kuin kuntalain 95 §:ssä säädetään.

Vuonna 2020 yleiseen käyttöön valmistuneet kadut

Tekninen lautakunta on 23.2.2021 § 32 tehnyt MRL 86 §:n tarkoittaman kadunpitopäätöksen seuraavasta kadusta:

Turenki:

  • Pyhämäenpolku plv 0-180

Janakkalan kunnan hallintosäännön 29 § kohdan 8 mukaan tekninen lautakunta tekee kunnan kadunpitopäätöksen.

TEKNINEN LAUTAKUNTA