Tekninen ltk 14.12.2022: Kadunpitopäätös v. 2022 valmistuneiden katujen osalta sekä Asematien muuttaminen kaduksi

MRL 86 § Kadunpitovelvollisuuden alkaminen ja kadunpitopäätös

Kadunpitovelvollisuus alkaa, kun asemakaavan mukaisen toteutuneen maankäytön liikennetarve sitä edellyttää eikä kadun rakentamisesta kunnalle aiheutuvia kustannuksia ole pidettävä kohtuuttomina kadun rakentamisella tyydytettävään liikennetarpeeseen verrattuna.

Kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetussa laissa tarkoitetut velvollisuudet alkavat, kun katu tai kadun osa tyydyttää asemakaavan mukaisen toteutuneen maankäytön tarpeen ja sitä koskeva kunnan päätös (kadunpitopäätös) on tehty. Samasta ajankohdasta katsotaan katu luovutetuksi yleiseen käyttöön.

MRL 87 § Kadunpitopäätöksestä ilmoittaminen

Kadunpitopäätöksestä ja siihen perustuvasta kunnossapitovelvollisuuden alkamisesta on ilmoitettava kadun tai sen osan varrella sijaitsevien kiinteistöjen omistajille tai haltijoille siten kuin kuntalain 95 §:ssä säädetään.

Vuonna 2022 yleiseen käyttöön valmistuneet kadut

Tekninen lautakunta on 14.12.2022 § 246 tehnyt MRL 86 §:n tarkoittaman kadunpitopäätöksen seuraavista kaduista:

Vuonna 2022 on yleiseen käyttöön valmistunut Turengin Moision kaava-alueelta kadut:

  • Moisiontie
  • Minikaarre
  • Minipiha
  • Palstapolku

Asematie muutetaan kunnan hallinnoimaksi kaduksi 1.1.2023.
Tällöin myös kunnossapitovastuu siirtyy Janakkalan kunnalle.

Janakkalan kunnan hallintosäännön 29 § kohdan 8 mukaan tekninen lautakunta tekee kunnan kadunpitopäätöksen.

TEKNINEN LAUTAKUNTA