Tarjouspyyntö: Uima-laituri

Tilaaja: Janakkalan kunta, Tila- ja aluepalvelut, Juttilantie 1, 14200 Turenki

Hanke: Osallistuva budjetti/Valajärven yleisen uimarannan kunnostus, laiturin uusiminen

Pyydämme tarjousta uudesta yleisen uimarannan uima-laiturista (pylväslaituri)

1.     EHDOTTOMAT TEKNISET VAATIMUKSET

 •  Pylväs laiturin kokonais pituus vähintään 13 metriä.
 •  Käyntisilta vähintään 9 metriä matalan rantaveden takia. (kova hiekkaranta).
 • Laiturin päädyn leveys laiturin päässä vähintään poikittain 3metriä, pitkittäin 4metriä.
 • Laiturin kantavuus vähintään 1800 kg.
 • Kestävä uimatikas laiturin päässä.
 • Laiturin korkeus helposti säädettävissä pylväistä.
 •  Laiturin kansi painekyllästettyä modernin ruskeaa kestopuuta.
 • Laiturin kiinnitys/ liittäminen tukevasti rantaan.
 •  Puukaiteet laiturin suoralle päädylle vasemmalle puolelle sekä laiturin päädyn ympäri jättäen uimatikkaille noin 150cm välin laiturin päähän! (selvitys kuva liitteenä)

2.     EHDOTTOMAT MUUT VAATIMUKSET

 • Tarjouksen tulee sisältää rahti osoitteeseen Taimistotie 4, 14200 Turenki
 • Laiturin tulee olla toimitettuna viimeistään joulukuun loppuun mennessä 2020.
 • Tarjous ei saa ylittää 6000€ nolla alvilla. ( kuusituhatta euroa nolla alvilla )
 • Toimiva huolto sekä varaosa palvelu  (selvitys oltava tarjouksen mukana)
 •  Takuu on oltava vähintään 24 kk toimituksesta.

3.     HANKINTAMENETTELY

Hankita toteutetaan avoimen menettelyn mukaisena. Tarjouspyyntö on lähetetty myös suoraan tarjoajille.

Hankinnassa toteutetaan ensisijaisesti tarjouspyynnön mukaisia ehtoja. Tarjoaja ei saa

 liittää tarjouksensa liitteeksi omia tai oman alansa sopimusehtoja. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (1397/2016)

4.     HANKINTA ARVO

Hankinnan kokonaisarvo ei ylitä hankintaL 25§:n mukaista kansallista kynnysarvoa.

 

5.     VAIHTOEHTOISET TARJOUKSET

Vaihtoehtoisia tai rinnakkaisia tarjouksia ei hyväksytä.

 

6.     OSATARJOUKSET

Osatarjouksia ei hyväksytä.

 

7.     TARJOUSASIAKIRJOJEN JULKISUUS

Tarjousasiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta

(621/1999) sekä hankintalaki (1397/2016) §138.

 

8.     YHTEISKUNTAVELVOTTEIDEN HOITAMINEN

 

7.1 Tilaajavastuunlain mukaiset selvitykset

Tarjouskilpailun voittaneelta yritykseltä tullaan vaatimaan seuraavat tilaajavastuulain

(1233/2006 ja muutos 678/2015) edellyttämät selvitykset ja todistukset tai muu luotettava

selvitys seuraavien vaihtoehtojen mukaisesti:

Tilaajavastuu.fi:n luotettava kumppani- yritysraportti tai

 

–        Selvitys ennakkoperintärekisteriin kuulumisesta

–        Selvitys arvonlisäverovelvollisten rekisteriin kuulumisesta

–        Kaupparekisteriote

–        Todistukset verojen maksamisesta tai verovelkatodistus tai selvitys siitä, että verovelkaa koskevat maksusuunitelmat on tehty

–        Todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskevat maksusopimukset on tehty.

Todistukset eivät saa olla 3 kk vanhempia.

 

9.     VALINTAPERUSTE

Tarjouksen valintaperusteena on kokonaistaloudellisesti edullisuus, jonka perusteena on halvin hinta.

Kokonaistaloudellisesti edullisin on tarjous, joka on tilaajan hankinnan kohteelle asettamien ja tarjoajan soveltuvuutta koskevien vaatimusten täyttävistä tarjouksista hinnaltaan halvin. Tuotteiden ehdottomat tekniset sekä ehdottomat muut vaatimukset tulee täyttyä.

10.  TARJOUSKILPAILUUN LIITTYVÄT KYSYMYKSET

Hankeeseen liittyviä kysymyksiä ja lisätietoja ja lisätietopyyntöjä voi lähettää osoitteeseen samu.reijonen@janakkala.fi  Lisätiedot ja vastaukset esitettyihin kysymyksiin toimitetaan sähköpostitse kaikille tarjouspyynnön saaneille.

11.  TARJOUSTEN ANTAMINEN

Tarjouksen tulee olla tilaajalla viimeistään perjantaina 25.09.2020 klo 09:00 menessä

Tarjous tulee toimittaa sähköpostilla osoitteeseen: samu.reijonen@janakkala.fi