Tarjouspyyntö: Päällysteurakka 2017 osa 2

Janakkalan kunnan Tekninen lautakunta, tila- ja aluepalvelut pyytää Teiltä urakkatarjoustanne päällystystöistä yksikköhintaisena kokonaisurakkana tämän ilmoituksen liitteenä olevien tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

Hankinnan kokonaisarvo ylittää hankintaL 25 §:n mukaisen kansallisen kynnysarvon.

Tarjous tulee laatia tarjouspyynnön liitteenä oleville tarjouslomakkeille niissä pyydetyllä tavalla eriteltynä.

Tarjous tulee toimittaa maanantaihin 7.8.2017 klo 12.00 mennessä suljetussa kirjekuoressa merkinnällä ”Päällysteurakka 2017 osa 2” osoitteeseen:

Janakkalan kunta
Tekninen lautakunta
Petra Hämäläinen
Juttilantie 1
14200 TURENKI

Ei esitettyjä kysymyksiä tai lisätietopyyntöjä (24.7.2017).

Katso tarkemmat tiedot liitteistä.

Tarjouspyyntö
Tarjouslomake
Urakkaohjelma ja työturvallisuusasiakirja
Työkohdeluettelo
Määrä- ja yksikköhintaluettelo
Karttaliitteet