Tarjouspyyntö Tervakosken Paperintekijäntien kunnallistekniikan saneerauksesta

Janakkalan kunta ja Janakkalan Vesi liikelaitos pyytävät kokonaisurakkatarjousta Tervakosken Paperintekijäntien vesihuollon, katujen ja valaistuksen rakentamisesta oheisten tarjouspyyntöasiakirjojen mukaan.

Paperintekijäntien kunnallistekniikan rakentamisurakka jakaantuu vuosille 2021 – 2022.

Vuonna 2021 rakennetaan urakka-alue 1. Urakka-alueet määritellään urakkarajakartassa.

Urakka-alue 2, vuoden 2022 osuus on ehdollinen, kunnes valtuusto on vahvistanut määrärahat vuodelle 2022.

Paperintekijäntien ulkopuoliset vesihuoltotyöt tehdään vuonna 2022.

Kaukolämpöputkien saneeraus tehdään suunnitelmien mukaisesti vuonna 2022.

Tilaaja pidättää itsellään oikeuden tarkastaa vuonna 2022 rakennettavan osuuden laajuutta vuoden 2022 määrärahojen varmistuttua. Lisäksi tilaaja pidättää itsellään oikeuden olla toteuttamatta vuonna 2022 esitettyä osaa, mikäli kohteeseen ei saada määrärahoja.

Tarjouspyyntöasiakirjat

Lataa Paperintekijäntien tarjouspyyntöasiakirjat alla olevasta linkistä:

Tarjouspyyntöasiakirjat Paperintekijäntie (zip)

Tarjouksen jättäminen

Tarjous tulee tehdä käyttäen tarjouspyynnön liitteenä olevaa tarjouslomaketta.

Tarjous tulee toimittaa Janakkalan kuntaan 28.4.2021 klo 12.00 mennessä suljetussa kirjekuoressa osoitteeseen:

Janakkalan kunta
Tekninen lautakunta
Anu Viitala
Juttilantie 1
14200 TURENKI

Tai vaihtoehtoisesti sähköpostilla osoitteeseen: hankinnat.tilapalvelu@janakkala.fi

Kirjekuoreen tai sähköpostin aihekenttään merkintä ”Urakkatarjous Paperintekijäntie”.

Lisätiedot ja vastaukset kysymyksiin

TARKENNUS MÄÄRÄLUETTELOON

Katuvalojen asennuksen yhteydessä asennetaan ylimääräinen 110 mm suojaputki (SN8-luokka) koko kadulle katuvalokaapelin rinnalle. Tämä on jäänyt pois määräluettelosta.

 

KYSYMYKSET VASTAUKSINEEN

Hankkeeseen liittyviä kysymyksiä ja lisätietopyyntöjä sai esittää sähköpostitse 13.4.2021 saakka. Alla esitetyt kysymykset vastauksineen:

1. Saisiko määräluettelon jaettua myös kahteen osaan urakan eri vaiheiden mukaisesti?
Määräluettelon jakamiselle ei ole nähty tarvetta, koska kyse saman kadun rakentamisesta. Urakoitsija voi laskea määrät kuvien ja paaluvälien mukaan.

2. Liikennemerkkikartassa merkit on numeroitu. Löytyykö näistä liikennemerkki luetteloa?
Kyllä, lataa Liikennemerkkiluettelo Paperintekijäntie (pdf).

3. Kaukolämpöputkien saneeraus on merkitty urakka-asiakirjoihin, mutta löytyisikö karttaa, miltä osin putket uusitaan?
Uusittava alue kaukolämpöputkille on oheisessa liitekartassa, lataa Uusittava kaukolämpöputki Paperintekijäntie (pdf).

4. Kenelle kuuluvat vanhojen asbestikaukolämpöputkien kaatopaikkamaksut?
Ne kuuluvat pääurakoitsijalle, urakkaohjelman kohdan 3.2 Suoritusvelvollisuuden laajuus mukaisesti.

5. Urakkaohjelmassa mainitaan, että urakkaan kuuluu tarvittavien kaivulupien hankinta olemassa olevan katualueen kaivutöitä varten. Peritäänkö kaivulupamaksut myös kunnan omista hankkeista ja jos peritään, mikä on maksun suuruus?
Kaivuuluvasta ja sijoitusluvasta ei kunnan omissa kohteissa peritä maksuja, mutta luvat on haettava.

6. Kuuluvatko viemäreiden takuukuvaukset urakkaan?
Urakkaan kuuluu jäte- ja hulevesiviemäreiden kuvaaminen Janakkalan Veden viemärikuvausohjeen mukaisesti sekä ennen urakan vastaanottoa että ennen takuutarkastusta.

7. Rakennetaanko vh-linjoille, joiden pituus- ja tyyppipoikkileikkaukset eivät kuulu urakka-aineistoon (esim. Kissanhännäntien vh-linja), kiviainesarina ja suodatinkangas?
Kaikkien urakkaan kuuluvien vesihuoltolinjojen perustamistapa on suodatinkangas N3 + murskearina 300 mm + asennusalusta 150 mm.

8. Tarvitseeko hulevesikaivoissa olla kourupohja kuten työselostuksessa vaaditaan?
Hulevesikaivoissa ei tarvitse olla kourupohjaa.

9. Urakkaohjelmassa mainitaan myös, että ”Urakoitsijalle kuuluu katuvalaistuksen valaisimien jalustat, putket, kaapelit ja maadoitukset, em. tarvikkeiden hankinta sekä asennus täyteen käyttökuntoon sekä käyttöönottotarkastus ja mittauspöytäkirja”.  Kuuluvatko valaisinpylväiden ja valaisimien hankinta ja asennus myös urakkaan?
Urakkaohjelman kohta 3.1 suoritusvelvollisuuden laajuus mukaisesti urakoitsijalle kuuluu katuvalaistuksen valaisimien jalustat, putket, kaapelit, ja maadoitukset, em. tarvikkeiden hankinta sekä asennus täyteen käyttökuntoon sekä käyttöönottotarkastus ja mittauspöytäkirja. Urakka-asiakirjojen mukaisesti.

10. Mikä on kaivojen vähimmäisrengasjäykkyys?
Kaivojen rengasjäykkyyden tulee olla vähintään SN2.