Tarjouspyyntö / Liikekuja-Sairaalatie-Vartiotie -risteysalueen saneeraus

Janakkalan Vesi pyytää urakkatarjoustanne Turengissa Liikekujan, Sairaalatien ja Vartiotien risteysalueella tehtävistä vesijohdon ja viemärin uusimistöistä. Urakka käsittää vesijohdon ja viemärin rakennustöitä kyseisellä risteysalueella oheisissa urakka-asiakirjoissa esitetyn mukaisesti.

Tarjous tulee laatia tarjouspyynnön mukaisesti liitteenä olevalle tarjouslomakkeelle.

Tarjous tulee toimittaa perjantaina 5.5.2017 klo 12:00 mennessä suljetussa kuoressa merkinnällä ”Liikekuja-Sairaalatie-Vartiotie risteys” osoitteeseen:

Janakkalan Vesi, Anne Majaniemi, Harvialantie 7 B, 14200 Turenki

Tarjouspyyntöasiakirjat liitteineen:

Urakkatarjouspyyntö

Urakkatarjouslomake

Urakkaohjelma

Työselostus

Esitetyt kysymykset ja vastaukset

Tarjouksesta ei esitetty määräaikaan mennessä kysymyksiä.