Tarjouspyyntö Turengin Hiidenpellontien kunnallistekniikan rakentamisesta

Janakkalan kunta ja Janakkalan Vesi liikelaitos pyytävät kokonaisurakkatarjousta Turengin Hiidenpellontien vesihuollon, katujen ja valaistuksen rakentamisesta oheisten tarjouspyyntöasiakirjojen mukaan.

Hiidenpellontien kunnallistekniikan rakentamisurakka toteutetaan vuonna 2021, urakan valmistuminen 31.10.2021 mennessä.

Lataa tarjouspyyntöasiakirjat sekä lisäkirje liitteineen:

Tarjouspyyntöasiakirjat Hiidenpellontie (zip)

LISÄKIRJE 20.4.2021, rakennekerrosten päivitys ja tarjousajan pidentäminen (zip)

Tarjouksen jättäminen

Tarjous tulee tehdä käyttäen tarjouspyynnön liitteenä olevaa tarjouslomaketta.

Tarjousaikaa on pidennetty suunnitelmapäivitysten vuoksi (katso lisäkirje). Tarjous tulee toimittaa Janakkalan kuntaan 28.4.2021 klo 12.00 mennessä suljetussa kirjekuoressa osoitteeseen:

Janakkalan kunta
Tekninen lautakunta
Anu Viitala
Juttilantie 1
14200 TURENKI

Tai vaihtoehtoisesti sähköpostilla osoitteeseen: hankinnat.tilapalvelu@janakkala.fi

Kirjekuoreen tai sähköpostin aihekenttään merkintä ”Urakkatarjous/Hiidenpellontie”.

Lisätiedot, vastaukset kysymyksiin

Hankinnasta on julkaistu lisäkirje liitteineen 20.4.2021, jolla korjataan suunnitelmakuvissa havaitut virheet sekä pidennetään tarjousaikaa suunnitelmakuvien korjauksen vuoksi. Lisäkirjeen liitteenä ovat päivitetyt suunnitelmat, joita tulee käyttää laskennassa. Lataa lisäkirje liitteineen tarjouspyyntöasiakirjojen alta.

Hankkeeseen liittyviä kysymyksiä ja lisätietopyyntöjä sai esittää sähköpostitse 9.4.2021 saakka. Alla saapuneet kysymykset vastauksineen:

1. Urakkaohjelmassa mainitaan, että urakkaan kuuluu tarvittavien kaivulupien hankinta olemassa olevan katualueen kaivutöitä varten. Peritäänkö kaivulupamaksut kunnan omista hankkeissa ja jos peritään, mikä on maksun suuruus?
Kaivuluvasta ja sijoitusluvasta ei kunnan omissa kohteissa peritä maksuja, mutta luvat on haettava.

2. Kuuluvatko viemäreiden takuukuvaukset urakkaan?
Urakkaan kuuluu jäte- ja hulevesiviemäreiden kuvaaminen Janakkalan Veden viemärikuvausohjeen mukaisesti sekä ennen urakan vastaanottoa että ennen takuutarkastusta.

3. Työselostuksessa oli vaade että kaivot tehdään vähintään SN8 – vahvuisesta massiivi materiaalista. Vaaditaanko kaivojen rakenteelta todella tämä SN8?
Ei vaadita. Kaivojen rengasjäykkyyden tulee olla vähintään SN2. 

4. Mikä on vh-linjalle rakennettavan palopostin koko ja kuuluuko se urakoitsijan hankintoihin?
Paloposti kuuluu urakoitsijan hankintoihin. Palopostin koko DN80.

5. Määräluettelosta puuttuu yksi sivu. Ainakin alareunan sivunumeroinnin mukaan.
Määräluettelosta ei puutu sivuja. 

6. Onko valaistuksen maakaapeloinnit jo jalustojen kohdalla. Eli urakkaan kuuluu vain jalustan asennus sekä pylvään ja valaisimen asennus.
Kaapelointi on tehty 2018 Ilveslinnantien rakentamisen yhteydessä ja pitäisi olla suunnitelmien mukaisessa paikassa.

7. Kuuluuko tievalaistuksen mittauskeskuksen hankinta ja asennus urakkaan? Jos kuuluu, niin tarvittaisiin kuvat keskuksesta.
Katuvalaistukseen ei tule erillistä mittauskeskusta. Valaistus kuuluu olemassa olevan Ilveslinnan alueen keskukseen.