Taimistotien asemakaavan muutos

Asemakaavaluonnoksen nähtävänäolo 21.6.-10.8.2018. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 62 §).

Asemakaavan muutos koskee kortteleita 3‒5 ja 508‒515, pysäköinti-, liikenne-, rautatie- ja katualueita sekä puisto-, leikkikenttä- ja vesialueita.

Asemakaavan muutoksella muodostuu korttelit 3, 5, 508, 510, 511 ja 514, pysäköinti-, rautatie- ja katualueita sekä lähivirkistys-, vesi- ja erityisalueita.

Aineistot ovat kunnan virallisella ilmoitustaululla, os. Juttilantie 1, 14200 Turenki ja Turengin kirjastossa, os. Koulutie 2 A, 14200 Turenki.

Mahdolliset kirjalliset mielipiteet kaavaluonnoksesta tulee toimittaa nähtävänä olon aikana tekniikka ja ympäristö toimialan maankäytölle osoitteella Juttilantie 1, 14200 Turenki.

Kunnan kaavasuunnittelija on tarvittaessa ja erikseen sovittaessa tavattavissa kunnantalolla viikoilla 26 ja 32. Voitte myös olla yhteydessä puhelimitse tai sähköpostilla mahdollisissa kaavaa koskevissa kysymyksissä.

Yhteystiedot: kaavasuunnittelija Piia Tuokko, p. 03-6801990, piia.tuokko@janakkala.fi