Suvirannan asemakaavan hyväksyminen

Janakkalan kunnan valtuusto on kokouksessaan 10.6.2019 hyväksynyt Turengin Suvirannan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen.

Asemakaava koskee tiloja RN:o 165-403-1-237, 165-403-1-111 ja 165-403-1-109 sekä yleisen tien aluetta.

Asemakaavan muutos koskee lähivirkistys- ja vesialueita sekä yleisen tien aluetta.

Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostuu matkailua palvelevien rakennusten korttelialue (RM) 550, asuntovaunualue (RV), venesatama-/venevalkama-alue (LV) sekä vesi- ja katualueita.

Hyväksymistä koskeva päätös kuulutetaan MRL 200 §:n mukaisesti ja asetetaan yleisesti nähtäville 25.6.2019 kunnan viralliselle ilmoitustaululle, os. Juttilantie 1, 14200 Turenki. Asemakaava ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä suunnitteluavustaja Kaisu Lehtisellä.

Muutosta valtuuston päätökseen on haettava viimeistään 25.7.2019.

Kunnanhallitus