Suunnittelutarveratkaisuhakemus Koljalaan

Kunta hakee Koljalaan tilan Saartenkorpi (165-412-14-20) alueelle suunnittelutarveratkaisuja (MRL 16 §, 137 §) kahden omakotitalon ja niihin liittyvien talousrakennusten rakentamiseen osoitteeseen Myllytie 31 ja 41. Määräalat ovat kooltaan 5231 m2 ja 4586 m2, jolloin rakennusoikeus rakennuspaikoilla on 366 k-m2 ja 321 k-m2.

Kaikki hakemukset sekä hakemuksiin liittyvät asiakirjat ovat MRA 86 §:n mukaisesti nähtävillä 17.7.2020 asti kunnantalolla, maankäytön yksikössä osoitteessa Juttilantie 1, 14200 Turenki. Asiakirjojen tutustumiseen liittyviin pyyntöihin sekä lisätietoihin vastaa tarvittaessa 10.7. asti yleiskaavasuunnittelija Sanna Anttila, puh. (03) 6801 335, sähköposti sanna.anttila@janakkala.fi ja 11.7. alkaen kiinteistöinsinööri Tommi Henriksson puh. 050 567 6486, tommi.henriksson@janakkala.fi.

Muistutuksen hankkeisiin voivat esittää naapurit sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa. Mahdolliset muistutukset on toimitettava 17.7.2020 mennessä kirjallisena osoitteeseen Janakkalan kunta / maankäyttö, Juttilantie 1, 14200 Turenki, tai vaihtoehtoisesti sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@janakkala.fi.

Jaa sivu