Suunnittelutarvepäätöstä sekä poikkeamispäätöstä koskeva julkipanoilmoitus

Tekninen lautakunta antaa alla mainitusta suunnittelutarveratkaisuhakemuksesta (MRL 137 §) sekä poikkeamishakemuksesta (MRL 171 §) päätöksensä oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon:

Tekninen lautakunta: 11.9.2018 § 149
Päätöksen antopäivä: 17.9.2018
Muutoksenhaku: Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Viimeinen muutoksenhakupäivä: 17.10.2018

Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä suunnitteluavustaja Kaisu Sivosella kunnan virastotalolla, os. Juttilantie 1, Turenki.

Rakennuspaikka; kylä, tila, kiinteistötunnus: Rehakka, Erkkilä 165-425-1-43

Poikkeus: MRL 137 §:n mukainen ratkaisu suunnittelutarvealueella sekä MRL 171 §:n poikkeaminen asumiskäyttöön tarkoitetun rakennuspaikan rakennusoikeuden ylityksestä sekä käyttötarkoituksen muutoksesta.

Päätös: Tekninen lautakunta päätti,

  • että rakennusluvan erityiset edellytykset täyttyvät rakennettaessa suunnittelutarvealueelle, uusi sauna purettavan saunan tilalle sekä uusi autotalli/-katos,
  • että rakennusluvan erityiset edellytykset täyttyvät myös tilan Erkkilä navetan käyttötarkoituksen muutoksessa talousrakennuksesta muuksi majoitusrakennukseksi. Rakennuspaikalla edellytetään kiinteistökohtaisia vesi-ja viemäriratkaisuja,
  • hyväksyä lisäksi hakemuksen mukaisen poikkeamisen siten, että rakennusoikeuden kokonaismäärä tilalla Erkkilä 165-425-1-43 on yhteensä 597 k-m2 ja vanhan navetan käyttötarkoitus asuinrakennuspaikalla muutetaan talousrakennuksesta muuksi majoitusrakennukseksi.

TEKNINEN LAUTAKUNTA