Suunnittelutarvepäätöstä sekä poikkeamispäätöstä koskeva julkipanoilmoitus

Tekninen lautakunta antaa alla mainitusta suunnittelutarveratkaisuhakemuksesta (MRL 137 §) sekä poikkeamishakemuksesta (MRL 171 §) päätöksensä oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon:

Tekninen lautakunta: 6.11.2018 § 188
Päätöksen antopäivä: 12.11.2018
Muutoksenhaku: Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Viimeinen muutoksenhakupäivä: 12.12.2018

Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä suunnitteluavustaja Kaisu Sivosella kunnan virastotalolla, os. Juttilantie 1, Turenki.

Rekisteriyksikkö: 165-412-10-6 Viimapää (määräala)

Poikkeus: MRL 137 §:n mukainen ratkaisu suunnittelutarvealueella sekä MRL 171 §:n poikkeaminen asumiskäyttöön tarkoitetun rakennuspaikan rakennusoikeuden ylityksestä sekä asuinrakennukseen käytetyn rakennusoikeuden enimmäismäärästä.

Päätös: Tekninen lautakunta

        1. päätti, että rakennusluvan erityiset edellytykset täyttyvät rakennettaessa suunnittelutarvealueelle tilalle Viimapää 165-412-10-6 paritalo sekä kahden auton talli-/varastorakennus, ja
        2. hyväksyi hakemuksen mukaisen poikkeamisen tilalla Viimapää 165-413-4-185 kaksiasuintoisen erillispientalon ja autotalli-/ varastorakennuksen rakentamiseen rakentamisen kokonaismäärän ollessa 321 k-m2, josta paritalon osuus on 253 k-m2.

TEKNINEN LAUTAKUNTA