Suunnittelutarvepäätöstä koskeva julkipanoilmoitus

Tekninen lautakunta antaa alla mainitusta suunnittelutarveratkaisuhakemuksesta päätöksensä (MRL 137 §) oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon:

Tekninen lautakunta:                         14.3.2017 § 33
Päätöksen antopäivä:                        20.3.2017
Muutoksenhaku:                                Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Viimeinen muutoksenhakupäivä:      19.4.2017

Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä suunnitteluavustaja Kaisu Sivosella kunnan virastotalolla, os. Juttilantie 1, Turenki.

Hakija:            Kovalainen Jari ja Taipale-Kovalainen Krista
Rakennuspaikka; kylä, tila, RN:o:
Koljalan kylän tilat

  • Hiesumäki RN:o 16:3 (165-412-16-3)
  • Hepolampi RN:o 16:5 (165-412-16-5)
  • Ponilaakso RN:o 16:6 (165-412-16-6)

Poikkeus:
MRL 137 §:n  mukainen ratkaisu suunnittelutarvealueella.

Päätös:
Tekninen lautakunta päättää, että rakennusluvan erityiset edellytykset täyttyvät suunnittelutarvealueella rakennettaessa hevostalouteen liittyviä rakennuksia tilojen Hiesumäki RN:o 16:3, Hepolampi RN:o 16:5 ja Ponilaakso RN:o 16:6 muodostamalla alueella. Rakentamisen enimmäismäärä on 2857 k-m2.

TEKNINEN LAUTAKUNTA