Suunnittelutarvepäätöstä koskeva julkipanoilmoitus

Tekninen lautakunta antaa alla mainitusta suunnittelutarveratkaisuhakemuksesta päätöksensä (MRL 137 §) oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon:

Tekninen lautakunta:                        18.4.2017 § 39
Päätöksen antopäivä:                       26.4.2017
Muutoksenhaku:                               Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Viimeinen muutoksenhakupäivä:    26.5.2017

Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä suunnitteluavustaja Kaisu Sivosella kunnan virastotalolla, os. Juttilantie 1, Turenki.

Hakija: Maanrakennus M. Laivola Oy

Rakennuspaikka; kylä, tila, RN:o: Rastila, Mäntyvuori RN:o 4:18 (165-424-4-18)

Poikkeus: MRL 137 §:n mukainen ratkaisu suunnittelutarvealueella.

Päätös: Tekninen lautakunta päättää, että rakennusluvan erityiset edellytykset täyttyvät suunnittelutarvealueella rakennettaessa koiraharrastehalli, eikä kaavanvastaisuus muodosta sille estettä tilalla Mäntyvuori RN:o 4:18. Rakentamisen enimmäismäärä on 1600 k-m2.

TEKNINEN LAUTAKUNTA