Rastila-Rastikankaan osayleiskaavaehdotus

Osayleiskaavaehdotus on yleisesti nähtävillä 30.4. – 29.5.2021 (MRL 65 § ja MRA 19 §).

Muistutuksen kaavaehdotuksesta voivat esittää alueen maanomistajat, kunnan jäsenet sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Mahdolliset muistutukset on toimitettava kirjallisena nähtävilläolon aikana 29.5.2021 mennessä Janakkalan kunnanhallitukselle osoitteeseen Juttilantie 1, 14200 Turenki tai sähköpostilla: kirjaamo@janakkala.fi.

Kaavaehdotus on nähtävillä kunnan virallisella ilmoitustaululla sekä kunnanviraston pääaulassa, os. Juttilantie 1, 14200 Turenki sekä 5.5.2021 alkaen Janakkalan pääkirjastossa, os. Koulutie 2 A, 14200 Turenki.

Lisätietoja osayleiskaavasta antaa tarvittaessa yleiskaavasuunnittelija Sanna Anttila, puh. (03) 6801 335 tai sähköposti sanna.anttila@janakkala.fi. Kaavaehdotusta esitellään myös avoimessa yleisötilaisuudessa Teams-yhteyden välityksellä keskiviikkona 5.5.2021 klo 17 alkaen. Teams-linkki yleisötilaisuuteen on kaavaehdotuksen yhteydessä sivulla https://www.janakkala.fi/palvelut/kaavoitus-ja-maankaytto/vireilla-olevat-kaavat/yleiskaavat/. Ennakkoilmoittautumista ei tarvita, tervetuloa!