Rastikangas 13, asemakaava ja asemakaavan muutos

Asemakaavaehdotus on nähtävänä 28.11.-31.12.2019 (MRL 65 § ja MRA 27 §).

Asemakaava koskee tilaa RN:o 165-424-2-6 ja osaa tilasta 165-424-2-103.

Asemakaavan muutos koskee kortteleita 7 ja 8, lähivirkistysaluetta sekä maa- ja metsätalousaluetta.

Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostuu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueet 7 ja 8 sekä 104 ja 105, maa- ja metsätalousalueita sekä lähivirkistys- ja katualueita.

Muistutuksensa ehdotuksesta voivat esittää kunnan jäsenet sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin ratkaisulla on vaikutusta. Mahdolliset muistutukset toimitetaan nähtävänä olon aikana kirjallisena Janakkalan kunnanhallitukselle osoitteeseen Juttilantie 1, 14200 Turenki.

Lisätietoja antaa tarvittaessa maankäyttöpäällikkö Piia Tuokko, puh. (03) 6801 990. Sähköposti: piia.tuokko@janakkala.fi.

Kunnanhallitus