Punkan osayleiskaavan vireilletulo ja kuuleminen

Punkan osayleiskaavan kaava-alue sijoittuu Janakkalan eteläosaan rajoittuen sekä etelässä että idässä Riihimäen kaupungin kuntarajaan. Lännessä yleiskaava-aluetta rajaa kokonaisuudessaan Lopen kuntaraja. Punkan osayleiskaavoituksen tavoitteena on määritellä työpaikka- ja teollisuusalueiden, asumisen ja muun maankäytön sekä liikenteen muodostamaa maankäytön kokonaisuutta. Yleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja se on siten ohjeena asemakaavaa laadittaessa.

Kaavahankkeen vireilletulovaiheen kuuleminen järjestetään 7.12.2018 – 11.1.2019, jolloin osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja 63 §:n mukaisesti. Aineistot ovat nähtävillä kunnan virallisella ilmoitustaululla kunnanviraston pääaulassa, os. Juttilantie 1, 14200 Turenki sekä Tervakosken kirjastossa, os. Kivimiehentie 2, 12400 Tervakoski.

Kirjalliset mielipiteet toimitetaan nähtävilläolon aikana tekniikka ja ympäristö -toimialan maankäytölle osoitteella: Janakkalan kunta, Tekniikka ja ympäristö, Maankäyttö, Juttilantie 1, 14200 Turenki. Mielipiteen voi toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@janakkala.fi.

Lisätietoja antaa yleiskaavasuunnittelija Sanna Anttila puh. (03) 680 1335, sähköposti: sanna.anttila@janakkala.fi.