Poikkeamispäätöstä koskeva julkipanoilmoitus

Tekninen lautakunta antaa alla mainitun poikkeamispäätöksen (MRL 171 §) oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon:

Tekninen lautakunta:                         22.11.2017 § 137
Päätöksen antopäivä:                        27.11.2017         Muutoksenhaku:                                Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Viimeinen muutoksenhakupäivä:     27.12.2017

Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä talous- ja hallintopäällikkö Tiina Vesalalla kunnan virastotalolla, os. Juttilantie 1, Turenki.

Hakija: Sun Hotels Oy
Rakennuspaikka; kylä, tila, kiinteistötunnus: Turenki, Kauppakulma 165-432-2-136
Poikkeus: MRL 171 § 1 mom. poikkeaminen asemakaavan rakennusoikeuden enimmäismäärästä ja kerrosluvusta.
Päätös: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä hakemuksen mukaisesti 1184 k-m² lisärakentamisen ja kerrosluvun lisäyksen (+1krs) Kiinteistö Oy Turengin Tohvelantie 2:lle.

TEKNINEN LAUTAKUNTA