Poikkeamispäätöstä koskeva julkipanoilmoitus

Tekninen lautakunta antaa alla mainitun poikkeamispäätöksen (MRL 171 §) oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon:

Tekninen lautakunta:                         5.10.2017 § 116
Päätöksen antopäivä:                        11.10.2017
Muutoksenhaku:                                Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Viimeinen muutoksenhakupäivä:     10.11.2017

Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä suunnitteluavustaja Kaisu Sivosella kunnan virastotalolla, os. Juttilantie 1, Turenki.

Hakija: Ojala Kimmo
Rakennuspaikka; kylä, tila, kiinteistötunnus: Tervakoski, Ruhkanpelto 165-431-1-1810
Poikkeus: MRL 72 §:n edellyttämä poikkeaminen rantaosayleiskaavan vastaisesta käyttötarkoituksen muutoksesta rantavyöhykkeelle.
Päätös: Tekninen lautakunta päättää evätä poikkeamisluvan vakituisen asumisen muodostamiseksi tilalle Ruhkanpelto RN:o 1:1810 Tervakosken kylässä.

TEKNINEN LAUTAKUNTA