Poikkeamispäätöstä koskeva julkipanoilmoitus

Tekninen lautakunta antaa alla mainitun poikkeamispäätöksen (MRL 171 §) oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon:

Tekninen lautakunta 12.6.2018 § 106
Päätöksen antopäivä 18.6.2018
Muutoksenhaku:  Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Viimeinen muutoksenhakupäivä 18.7.2018

Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä suunnitteluavustaja Kaisu Sivosella kunnan virastotalolla, os. Juttilantie 1, Turenki.

Rakennuspaikka; kylä, tila, kiinteistötunnus: Vähikkälä, Kesäranta 165-428-2-207

Poikkeus: MRL 171 § 1 mom. poikkeaminen oikeusvaikutteisen rantayleiskaavan rakennusoikeudesta.

Päätös: Tekninen lautakunta hyväksyi hakemuksen mukaisen poikkeamisen siten, että rakennusoikeuden kokonaismäärä tilalla Kesäranta 165-428-2-207 on 195 k-m².

TEKNINEN LAUTAKUNTA