Suunnittelutarvepäätöstä koskeva julkipanoilmoitus

Tekninen lautakunta antaa alla mainitusta suunnittelutarveratkaisuhakemuksesta päätöksensä (MRL 137 §) oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon:

Tekninen lautakunta 12.6.2018 § 107
Päätöksen antopäivä 18.6.2018
Muutoksenhaku:  Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Viimeinen muutoksenhakupäivä 18.7.2018

Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä suunnitteluavustaja Kaisu Sivosella kunnan virastotalolla, os. Juttilantie 1, Turenki.

Rakennuspaikka; kylä, tila, kiinteistötunnus: Virala, Kuuslampi 165-436-2-62

Poikkeus: MRL 137 §:n mukainen ratkaisu suunnittelutarvealueella.

Päätös: Tekninen lautakunta päätti, että rakennusluvan erityiset edellytykset täyttyvät rakennettaessa suunnittelutarvealueelle, tilasta Kuuslampi (165-436-2-62) lohottavalle n. 0,6 suuruiselle määräalalle kaksikerroksinen, yksiasuntoinen erillispientalo (enintään 280 k-m²) ja autotalli-/talousrakennus, yhteensä enintään 420 k-m². Rakennuspaikan liittyminen olemassa olevaan tieverkkoon tulee tehdä Kalliokulmantien kautta. Rakennuspaikalla edellytetään kiinteistökohtaisia vesi- ja viemäriratkaisuja.

TEKNINEN LAUTAKUNTA