Poikkeamispäätöstä koskeva julkipanoilmoitus

Tekninen lautakunta antaa alla mainitun poikkeamispäätöksen (MRL 171 §) oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon:

Tekninen lautakunta: 27.11.2018 § 204
Päätöksen antopäivä: 4.12.2018
Muutoksenhaku: Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Viimeinen muutoksenhakupäivä: 3.1.2019

Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä yleiskaavasuunnittelija Sanna Anttilalla kunnan virastotalolla, os. Juttilantie 1, Turenki.

Rakennuspaikka; kylä, tila, kiinteistötunnus:
Tervakoski, Patalanpuisto 165-431-1-372

Poikkeus:

MRL 171.1 § poikkeaminen asemakaavan mukaisesta rakennusoikeuden määrästä liikuntahallin rakentamiseksi.

Päätös:

Tekninen lautakunta hyväksyi hakemuksen mukaisen poikkeamisen tilalla Patalanpuisto 165-421-1-372

  1. rakennusoikeuden määrästä opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueella (YO), ja
  2. istutettavalle puistoalueelle sijoitettavasta pysäköintialueesta.

TEKNINEN LAUTAKUNTA