Poikkeamispäätöstä koskeva julkipanoilmoitus

Tekninen lautakunta antaa alla mainitun poikkeamispäätöksen (MRL 171 §) oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon:

Tekninen lautakunta: 11.9.2018 § 150
Päätöksen antopäivä: 17.9.2018
Muutoksenhaku: Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Viimeinen muutoksenhakupäivä: 17.10.2018

Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä suunnitteluavustaja Kaisu Sivosella kunnan virastotalolla, os. Juttilantie 1, Turenki.

Rakennuspaikka; kylä, tila, kiinteistötunnus: Tervakoski, Porttilantie 5 165-431-1-1735

Poikkeus: MRL 171 § 1 mom. poikkeaminen asemakaavan käyttötarkoituksen mukaisesta rakentamisesta sekä kerrostalorakentamisen kerrosluvusta.

Päätös: Tekninen lautakunta hyväksyi hakemuksen mukaisen poikkeamisen siten, että asuinkerrostalotontille (AK III) saa rakentaa yksikerroksisen palvelukodin.

TEKNINEN LAUTAKUNTA