Poikkeamishakemus Tervakosken Mäyrän alueelle

Telia Towers Finland Oy hakee poikkeamista asemakaavasta (MRL 58.1 ja 171 §) matkaviestintukiaseman rakentamiseksi Mäyrän alueelle, tilalle 165-431-6-115 (Tammiranta). Matkaviestintukiasema käsittää 42 metriä korkean antennipylvään sekä noin 9 m2:n laitetilan. Nykyinen vieressä oleva masto sekä laitekaappi poistetaan korvaavien tullessa käyttöön. Uusi masto sijoittuu osittain asemakaavan lähivirkistysalueelle (VL), mahdollisimman lähelle nykyistä maston paikkaa (ET).

Hakemus sekä hakemukseen liittyvät asiakirjat ovat MRA 86 §:n mukaisesti nähtävillä 30.11.2022 asti kunnantalolla, maankäytön yksikössä osoitteessa Juttilantie 1, 14200 Turenki. Asiakirjojen tutustumiseen liittyviin pyyntöihin sekä lisätietoihin vastaa tarvittaessa maankäyttöpäällikkö Piia Tuokko, puh. (03) 680 1990, sähköposti piia.tuokko@janakkala.fi.

Muistutuksen hankkeeseen voivat esittää naapurit sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa. Mahdolliset muistutukset on toimitettava 30.11.2022 mennessä kirjallisena osoitteeseen Janakkalan kunta / maankäyttö, Juttilantie 1, 14200 Turenki, tai vaihtoehtoisesti sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@janakkala.fi.

Asemapiirros