Poikkeamishakemus Lastujärven alueella

Lastujärven etelärannalle haetaan poikkeamista maankäyttö- ja rakennuslain 72.1 §:n määräyksestä. Poikkeaminen koskee kotalaavun rakentamista tilalle Metsä-Haltia (165-432-7-87). Kyseessä on kunnan omistama virkistyskäytössä oleva alue ja laavu on tarkoitettu yleiseen virkistyskäyttöön. Alueella ei ole voimassa olevaa oikeusvaikutteista yleis- tai asemakaavaa, joten alueen maankäyttö ratkaistaan tällöin poikkeamislupamenettelyssä. Tämä naapurikuuleminen on samalla myös lainvoimaisen poikkeamisluvan jälkeen tulevan toimenpide-/rakennusluvan mukainen naapurikuuleminen.

Kotalaavu (17 k-m2) on tarkoitus rakentaa Lastujärven etelärannan läheisyyteen, tilan keskiosaan. Laavu sijoitetaan alueen olemassa olevien sekä kehittyvien virkistyspalvelujen läheisyyteen, jolloin alueen virkistyskäyttömahdollisuudet ja alueen toiminnallisuus paranevat. Rakennuspaikan läheisyydessä on nykyisin ulkoilureittejä sekä frisbeegolf-rata. Laavun rakennuspaikan läheisyyteen on tarkoitus kunnostaa myös uimaranta, lisäksi rakennetaan parkkipaikka. Kulku alueelle ohjataan Lastujärventien kautta.

Muistutuksen hankkeeseen voivat esittää naapurit sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa. Mahdolliset muistutukset on toimitettava 17.7.2020 mennessä kirjallisena osoitteeseen Janakkalan kunta / maankäyttö, Juttilantie 1, 14200 Turenki, tai vaihtoehtoisesti sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@janakkala.fi.

Hakemus sekä hakemukseen liittyvät asiakirjat ovat MRA 86 §:n mukaisesti nähtävillä 17.7.2020 asti kunnantalolla, maankäytön yksikössä osoitteessa Juttilantie 1, 14200 Turenki. Asiakirjojen tutustumiseen liittyviin pyyntöihin sekä lisätietoihin vastaa tarvittaessa 10.7. asti yleiskaavasuunnittelija Sanna Anttila, puh. (03) 6801 335, tai sähköposti sanna.anttila@janakkala.fi, ja 11.7. alkaen kiinteistöinsinööri Tommi Henriksson puh. 050 567 6486 tai tommi.henriksson@janakkala.fi.

Jaa sivu