Päätöskuulutuksen julkaiseminen kunnassa/Tervakosken Ampumarata Oy

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 8.6.2021 nro 21/0090/3, valitus ympäristölupa-asiassa, Ympäristöluvan myöntäminen ampuradan toiminnan laajentamiselle, Janakkala. Ympäristönsuojelulain 197 §:n 2 momentin mukaan tieto hallinto-oikeuden päätöksestä pidetään nähtävillä 8.6.2021 – 15.7.2021 Vaasan hallintooikeuden verkkosivuilla osoitteessa:

https://oikeus.fi/material/collections/20210608102845/7QuF3XZyj/VHaO_21_0090_3,_valitus_ymparistolupa-asiassa,_Janakkala.pdf

Ohjeet valituksen tekemiseen löytyvät kuulutetun päätöksen muutoksenhakua koskevasta osasta sekä siihen liitetystä valitusosoituksesta. Valitusaika päättyy 15.7.2021.